Polityka prywatności

Polityka Prywatności - sklep buylux.pl

1. Pojęcia użyte w tej informacji

a. Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych - EPDG Company Jacek Metera – EPDG COMPANY z siedzibą w Warszawie. (art.4 ust.7 Rozporządzenia RODO).

b. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. (art.4 ust.1 Rozporządzenia RODO).

c. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

d. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

e. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem buylux.pl.

f. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Twoje dane osobowe

EPDG COMPANY wykorzystuje następujące dane o Tobie:

a. podane przez Ciebie bezpośrednio firmie EPDG COMPANY: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, NIP, adres e-mail, numer telefonu;

b. ze źródeł publicznie dostępnych: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, adres e-mail, numer telefonu;

c. dane zbierane automatycznie przez firmę EPDG COMPANY za pośrednictwem plików cookies i wynikające z Twojej aktywności na stronach internetowych w posiadaniu Administratora.

3. Twój administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest EPDG Company Jacek Metera – EPDG COMPANY z siedzibą w Warszawie, 00-801, Chmielna 122, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców M St. Warszawa NIP: 527-103-10-44, REGON: 010809366.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

a. podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z EPDG COMPANY (podstawa prawna: art.6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);

b. realizacja zawartej z EPDG COMPANY umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);

c. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na EPDG COMPANY w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

d. marketing i promocja produktów i usług oferowanych przez EPDG COMPANY (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a lub lit. f Rozporządzenia RODO);

e. wewnętrzne cele administracyjne EPDG COMPANY, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego EPDG COMPANY (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

5. Podanie danych

a. podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne w celu zawarcia umowy.

b. skutkiem niepodania danych może być w zależności od celu, w jakim dane są podawane, tj.:

- brak możliwości rejestracji w Sklepie;

- brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie;

- brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych w Sklepie;

6. Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań

Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Nie profilujemy Twoich preferencji i zainteresowań.

7. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez:

a. naszych pracowników i współpracowników, którzy muszą mieć dostęp do danych;

b. podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu naszych czynności, tj.:

- podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, w tym dostawcy usług hostingowych;

- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

c. organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

8. Trusted Shops Trustbadge

Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie.

Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie.

Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony. Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

9. Czas przechowywania Twoich danych

a. Okres przetwarzania danych w Sklepie zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienie, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec EPDG COMPANY mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

b. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

10. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowane połączenia za pomocą wysokiej jakości certyfikatu SSL.

11. Przekazywanie Twoich danych poza UE

Nie przekazujemy Twoich danych do podmiotów poza UE.

12. Twoje uprawnienia

12.1. Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

a. rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych, sprzeciw lub cofnięcie zgody;

b. żądanie dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO);

c. sprostowanie swoich danych (art. 16 Rozporządzenia RODO);

d. usunięcie swoich danych (bycie zapomnianym) (art. 17 Rozporządzenia RODO);

e. ograniczenie przetwarzania danych osobowych (art.18 Rozporządzenia RODO);

f. przeniesienie danych do innego administratora danych (art. 20 Rozporządzenia RODO).

g. wniesienie skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez firmę EPDG COMPANY.

12.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć::

- w formie pisemnej na adres EPDG Company, ul Chmielna 122; 00-801 Warszawa;

- drogą mailową na adres: info@buylux.pl

12.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, a w szczególności:

a. z jakiego uprawnienia chce się skorzystać;

b. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie;

c. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie);

d. w przypadku braku możliwości ustalenia przez Administratora treści żądania lub poprawnej identyfikacji osoby składającej wniosek, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje;

e. odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania, a w razie konieczności przedłużenia tego terminu, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje;

f. odpowiedź będzie udzielona na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę.

13. Ciasteczka (cookies)

Sklep wykorzystuje tzw. cookie przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

a. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

b. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

c. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

d. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

e. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

f. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

g. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

h. korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki możesz:

- usunąć pliki cookie;

- blokować wykorzystywanie plików cookies w przyszłości.

14. Kontakt z nami

W razie pytań skontaktuj się z nami: mailem na adres: info@buylux.pl lub listownie na adres korespondencyjny: EPDG Company, ul. Chmielna 122; 00-801 Warszawa

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium